Russepolitiets egne lover for russ og involverte!

♡ ♡ ♡

Hei, hei alle medruss og resten av folket der ute!
? russepolitiet her

Russepolitiet har i år fått en større og mer sentral rolle i russestyret. Vi har derfor laget en liste med lover, påbud og plikter alle russ blir nødt til å forholde seg til. Hvis punktene på listen brytes, så ventes det ulike former for reaksjoner. 
Listen har blitt til i håp om å skape god stemning  i tillegg til god orden og oppførsel blant alle russ gjennom hele russetiden!

Det blir sett på som russepolitiets ansvar å ta ekstra godt vare på elevene som ikke er russ dette året. Vi skal derfor være oppmerksomme på at alle har det bra i løpet av de neste månedene, da russen kanskje kommer til å ta litt av.  Dersom noe ikke skulle være greit er det derfor helt lov å ta kontakt, og vi garanterer at ingen saker vil bli henlagt.

Utover dette ønsker vi at russetiden blir en stor suksess både for medruss og andre involverte! 

Hornnesrussens lover:

§ 1 Elevmedmennesklighet:

Alle russ pliktes å sette grenser når det gjelder ødeleggelser og oppgjør mot andre elever. Går russen for langt ønsker russepolitiet beskjed slik at innblandede russ kan få tilsnakk. 

§ 2 Oppmøteplikt:

Uansett hvor dårlig du er etter gårsdagens fest pliktes du å møte opp på skolen dagen etter. Blir du tatt av russepolitiet for "skulking" mer enn 3 ganger vil du bli straffet med svart skulkeband.

§ 3 Spybot:

Er du enda dårlig etter gårsdagens fest? Observeres det at du spyr på skolen vil en stinkende straff bli utlevert!

§ 4 Krafttak mot kreft:

Alle som ikke deltok på bøssebæringen for krafttak mot kreft vil bli straffet med en bot på 50kr. Denne boten må vippses til krafttak mot kreft på vippsnummer: 411056

§ 5 Parkering:

Gjelder både lærere og elever (spesielt lærere). Dersom russepolitiet oppdager dårlig parkering vil parkeringsmerknad avlegges, i verste fall parkeringsbot av ulike former!

§ 6 Buksepåbud:

Innebærer at enhver russ skal bruke russebuksene på skolen hver dag gjennom hele russetiden.
1. og 2. gang påbudet brytes vil advarsel bli utlevert, og om påbudet brytes igjen en 3. gang vil russepolitiet sørge for at nedre buksekant på høyre fot aldri vil bli mulig å ta på seg igjen.

§ 7 Knutetvang:

Alle russ skal ha gjennomført minst 50 knuter innen 16. mai!
Russ som ikke har gjennomført disse vil bli nødt til å feire 17. Mai uten dusk på lua! #kjiiiiptMvh. Ingrid Birkeland og Amalie Stulien Ro

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentarHei og hopp! Dette er bloggen til Hornnesrussen 2017 :D Følg med for oppdateringer før og under russetiden.

For kontakt:
hornnesrussen17@outlook.com

gratisdesign av Tonjemt
hits ♡ Design av Tonjemt ♡